Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Island

Island

Postup islandských úřadů při podání žádosti občana ČR o povolení vykonávání regulované činnosti v oboru stavebního inženýrství na Islandu. Žadatel o povolení užívání titulu „diplomovaný inženýr“ musí zaslat formulář žádosti obsahující jeho/její jméno a rodné číslo, adresu trvalého bydliště, telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu a uvést titul, o jehož použití žádá. K žádosti musejí být přiloženy ověřené kopie diplomu a příslušných vysvědčení. Pokud jsou tyto doklady v jiných než severských jazycích nebo v angličtině, musejí být přeloženy oprávněným překladatelem. Dříve než ministerstvo vydá licenci, musejí být všechny žádosti vyhodnoceny a schváleny dotyčnými sdruženími. Podrobnější informace najdete v příloze:
Za Ministerstvo průmyslu Guðrún Skúladóttir Ministerstvo průmyslu, energie a turistiky – Arnarhváli – 150 Reykjavík – Island – (viz mapa) tel.: (+354) 545 8500 – fax: (+354) 562 1289 – e-mail: postur@idn.stjr.is – Politika dostupnosti