Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Klíčové parametry a změny pro navrhování ETICS. Sanace nestabilních zateplení a zdvojování, ekonomické a legislativní aspekty.

Klíčové parametry a změny pro navrhování ETICS. Sanace nestabilních zateplení a zdvojování, ekonomické a legislativní aspekty.

Druh akce
Seminář
Trvání
4,5 hodiny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti a technici činní ve výstavbě (tj. i technici bytových družstev apod.), seminář je otevřený a zváni jsou samozřejmě i studenti a veškerá odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné podklady k přednáškám + vzorek systému STX.THERM SANA s injektovaným systémem kotvení Spiral Anksys
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Machatka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Milan Machatka, CSc., předseda představenstva Cechu pro zateplování budov ČR a Bc. Jiří Klásek, produktový manažer společnosti STOMIX
Hlavní odborné téma – program akce
8.40-9.00 prezence
9.00-9.10 zahájení semináře, přivítání
9.10-9.40 Ing. Milan Machatka, CSc. - Uvádění stavebních výrobků na trh novým způsobem
Anotace: Od července 2013 platí nové nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy o uvádění stavebních výrobků na trh. Referát pojednává o změnách souvisejících s tímto nařízením oproti dosavadním zvyklostem. Zaměřuje se především na vnější kontaktní tepelně izolační systémy.
9.40-9.50 přestávka
9.50-10.30 Ing. Milan Machatka, CSc. - Navrhování ETICS
Anotace: Navrhování ETICS pro konkrétní případy je závislé na základních vlastnostech jednotlivých ETICS, které se mohou od sebe výrazným způsobem lišit. Referát podává přehled o nejdůležitějších vlastnostech kontaktních tepelně izolačních systémů, které je třeba při navrhování ETICS zohledňovat.
10.30-11.00 přestávka, občerstvení
11.00-12.15 Bc. Jiří Klásek - Sanace nestabilních ETICS a zdvojování, ekonomické a legislativní aspekty
Anotace: V přednášce bude prezentováno statické zabezpečení nestabilních a zdvojených ETICS na plné smykové zatížení a zatížení působením větru i v případě nulové adheze lepicí hmoty k povrchu podkladů. Zdvojování ETICS v kontextu ČSN 73 2901, 73 2902 a 73 0810. Na konkrétním příkladu bude představeno ekonomické porovnání zdvojení ETICS pomocí systému STX.THERM SANA a demontáže původního ETICS s následnou instalací nového ETICS.
12.15-12.30 diskuze
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. Navrhování ETICS
Anotace: Navrhování ETICS pro konkrétní případy je závislé na základních vlastnostech jednotlivých ETICS, které se mohou od sebe výrazným způsobem lišit. Referát podává přehled o nejdůležitějších vlastnostech kontaktních tepelně izolačních systémů, které je třeba při navrhování ETICS zohledňovat.
2. Uvádění stavebních výrobků na trh novým způsobem
Anotace: Od července 2013 platí nové nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy o uvádění stavebních výrobků na trh. Referát pojednává o změnách souvisejících s tímto nařízením oproti dosavadním zvyklostem. Zaměřuje se především na vnější kontaktní tepelně izolační systémy.
3. Sanace nestabilních ETICS a zdvojování, ekonomické a legislativní aspekty.
Anotace: V přednášce bude prezentováno statické zabezpečení nestabilních a zdvojených ETICS na plné smykové zatížení a zatížení působením větru i v případě nulové adheze lepicí hmoty k povrchu podkladů. Zdvojování ETICS v kontextu ČSN 73 2901, 73 2902 a 73 0810. Na konkrétním příkladu bude představeno ekonomické porovnání zdvojení ETICS pomocí systému STX.THERM SANA a demontáže původního ETICS s následnou instalací nového ETICS.