Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference TECH 21 - „Udržitelnost kvality v současném stavitelství“

Konference TECH 21 - „Udržitelnost kvality v současném stavitelství“

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Konference je určena pro pracovníky ze sféry výrobní, projekční, montážní, investory a další odborné zájemce
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Alan MALEC
Přednášející (pracoviště)
Ing. Alan MALEC, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., Ing. Jiří Košulič, Ing. František Buráň
Hlavní odborné téma – program akce
Aktuálně o legislativě ve výběrových zakázkách.
SEKCE A:
- Akustické štítky budov
- Environmentální přístup výrobce izolací
- Pasivní domy – smysluplný trend ve stavebnictví
- Nové povinnosti plynoucí z energetického zákona dopadající na nás všechny
- Nové způsoby řešení detailů ETICS
- Betony a změny plynoucí z nové normy ČSN EN 206
- Akustika - problém moderní výstavby
SEKCE B:
- Rodinné domy – moderní architektura a stavebnictví
- Palác Národní – založení a monitoring při výstavbě
- Protipožární nátěry stavebních ocelových konstrukcí
- Odolnost zateplovacích systémů a fasád proti krupobití
- Dodržování technologických předpisů zdění z cihel – správná a chybná praxe
- Tvorba kontrolních a zkušebních plánů
- Znalectví jako nedílná součást stavebnictví
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V rámci plenárního zasedání proběhne již tradičně zhodnocení uplynulého roku 2014 a výhled na rok
2015 a 2016 v oblasti stavebnictví. Konference bude dále pokračovat přednáškami ve dvou odborných
sekcích, ve kterých si mohou účastníci konference vybírat dle časového harmonogramu tu přednášku, o
kterou budou mít zájem.