Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konstrukce železničních přejezdů

Konstrukce železničních přejezdů

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru dopravních staveb, odborníci pro stavbu a údržbu železniční dopravní cesty, projektanti, pracovníci v oblasti správy infrastruktury, stavebního dozoru a zhotovitelských firem
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sylabus
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Hana Bouberlová, SŽDC, s.o. Praha, ing. Mojmír Nejezchleb, ŽPSV a.s. Uherský Ostroh
Hlavní odborné téma – program akce
Program semináře:
1. Současný stav v projektování železničních přejezdů, přehled schválených typů konstrukcí
2. Předpisy a vzorové listy Správy železniční dopravní cesty
3. Zásady pro montáž a údržbu jednotlivých typů přejezdových konstrukcí
4. Vady způsobené nesprávným postupem při montáži, doporučení k předcházení vadám a způsoby jejich odstraňování
5. Připravované změny v oblasti navrhování, stavby a údržby přejezdových konstrukcí
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Železniční přejezdy představují zvláštní prvek v konstrukci železniční tratě, namáhaný jednak provozem kolejových vozidel, jednak provozem silničních vozidel. Tato namáhání kladou značné nároky na přejezdovou konstrukci. Účelem semináře je seznámit účastníky s požadavky na dimenzování, konstrukční řešení, montáž a údržbu přejezdových konstrukcí.