Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kotvení ETICS. Představení nové pomůcky pro návrh kotvení dle ČSN 73 2902. Změny požadavků na požární bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů

Kotvení ETICS. Představení nové pomůcky pro návrh kotvení dle ČSN 73 2902. Změny požadavků na požární bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zdeněk Kobza - produktový specialista / Product Specialist Rockwool, a.s., autorizovaná osoba, soudní znalec a autor kalkulátoru
Hlavní odborné téma – program akce
Kotvení ETICS. Představení nové pomůcky pro návrh kotvení dle ČSN 73 29 02. Informace o změnách. Chyby při projektování a realizaci kotvení těchto systémů
ETICS jako nejrozšířenější technologie zateplování obvodových stěn využívá stále větších tlouštěk izolací. Je proto nutné tyto desky kvalitně kotvit a používat zejména mechanické kotvy s minimálními bodovými činiteli prostupu tepla. Stále není kvalitně zpracovávána Projektová dokumentace zateplení. Mnohé projekty vykazují chyby v oblasti statického posouzení mechanického kotvení ETICS, příp. ho vůbec neobsahují. Pro projektanty bude k dispozici nový výpočtový program kotvení ETICS dle ČSN 73 2902.
Změny požadavků na požární bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů
Plánovaná revize normy ČSN 73 0810 přinese zjednodušení v oblasti projektování a provádění vnějších kontaktních zateplovacích systému (ETICS) z hlediska jejich požární bezpečnosti. Současné požadavky jsou rozdílné pro zateplení novostaveb (budov kolaudovaných po roce 2000) a pro tzv. dodatečné zateplení stávajících objektů realizovaných před rokem 2000. Požadavky se dále dělí podle požární výšky budovy. Novostavby i stávající budovy budou nově zateplovány z hlediska požární bezpečnosti stejně, princip rozdělení podle požární výšky bude zachován. Obsahem přednášky bude popis hlavních změn v této oblasti, upozornění na možná úskalí a příklady dobré praxe.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

KOTVENÍ ETICS
Představení nové pomůcky pro návrh kotvení dle ČSN 73 2902. Informace o změnách. Chyby při projektování a realizaci kotvení těchto systémů.
Změny požadavků na požární bezpečnost vnějších kontaktních zateplovacích systémů.