Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÉ technické požadavky na stavby v Praze

NOVÉ technické požadavky na stavby v Praze

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. července 2014 vydat Nařízení č. 11, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).

Nařízením č. 11 se mj. ruší vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a další předpisy.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.

Přílohu č. 3 ve větším rozlišení naleznete na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy.