Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novinky v legislativě technických zařízení budov v roce 2014 a Novinky ve výrobním sortimentu značky PROTHERM pro rok 2015

Novinky v legislativě technických zařízení budov v roce 2014 a Novinky ve výrobním sortimentu značky PROTHERM pro rok 2015

Druh akce
odborný seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. vedoucí katedry TZB, jmenování profesorem -2006 v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a energetické auditorství
Přednášející (pracoviště)
doc.Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Miroslav urban,Ph. D., odborní asistenti katedry TZB ČVUT FSv
Hlavní odborné téma – program akce
prezentace účastníků
zahájení semináře
přednáška ČVUT
přestávka - občerstvení
přednáška PROTHERM
diskuze
společný oběd
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Přehled novinek ve vybraných národních a přejímaných evropských normách a v zákonech pro navrhování, montáž, přejímku, provoz a inspekci systémů technických zařízení budov.
Přehled novinek ve výrobním sortimentu značky PROTHERM pro rok 2015