Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, statici, doktorandi, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Prezentace přednášek v pdf formátu
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. František Wald, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. M. Kurejková, Ing. L. Gödrich, Ing. M. Kočka - FSv ČVUT, Ing. L. Šabatka, CSc., Ing. M. Bajer - IDEA RS s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
CBFEM - tradiční metoda komponent spojená s metodou konečných prvků
Použití metody CBFEM na praktických příkladech ocelových styčníků
Diskuze
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář shrne současný stav problematiky navrhování ocelových a dřevěných konstrukcích v Evropských normách.
V oblasti spojů se zaměří na možnosti jejich návrhu pokročilými modely MKP. Pro řešení budou probrány možnosti validaci a verifikaci modelů spojů. Během semináře bude ukázána poslední verze modelů metodou CBFEM (Component based finite element model), která vznikla při práci na projektu TAČR.
Metoda CBFEM umožňuje optimální návrh styčníků ocelových konstrukcí. Metoda byla implementována do programu Connection, který je součástí výpočetního a dimenzačního software IDEA StatiCa. Výsledky poskytují statikovi jasnou informaci, na kolik jednotlivé části styčníku a styčník jako celek vyhoví, jakých deformací a vnitřních sil bylo při daném namáhání dosaženo, co se přesně ve styčníku děje. Rychlost a pracnost jsou srovnatelné se stávající metodou komponent. CBFEM umožňuje přesně analyzovat detaily, které musel projektant-statik doposud odhadovat.