Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Novinky v právních předpisech pro TZB v roce 2015 a Novinky ve výrobním sortimentu značky PROTHERM

Novinky v právních předpisech pro TZB v roce 2015 a Novinky ve výrobním sortimentu značky PROTHERM

Druh akce
odborný seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. karel Kabele, CSC. vedoucí katedry TZB, jmenování profesorem 2006 v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a energetické auditorství
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.; Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.; Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.; Ing. Michal Urban, Ph.D., odborný asistent katedry TZB ČVUT FSv
Hlavní odborné téma – program akce
Prezence účastníků
Zahájení semináře
Přednáška ČVUT
Přestávka - občerstvení
Přednáška PROTHERM
Diskuse
Společný oběd
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Přehled novinek ve vybraných národních a přejímaných evropských normách a v zákonech pro navrhování, montáž, přejímku, provoz a instalaci systémů technických zařízení budov