Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4,5 hodiny
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Martin BUDIŠ odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Hlavní odborné téma – program akce
Program semináře: Přehled základních změn pro zadavatele a praktické dopad. Koncepční změny pro zadavatele. Nové právní principy, které je třeba si osvojit. Změny v kvalifikaci a hodnocení. Kvalifikační předpoklady. Nastavení hodnoticích kritérií. Výběr nejvhodnější nabídky – doporučené postupy. Změny v řízeních, zadávací dokumentaci. Průběh zadávacího řízení krok za krokem. Zpracování zadávací dokumentace. Zjednodušené podlimitní řízení - rozšíření možností pro zadavatele. Hlavní novinky. Kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. Doručování a uveřejňování výzvy. Součinnost při uzavírání smlouvy. Finanční limity pro použití zjednodušeného podlimitního řízení. Mimořádně nízká nabídková cena. Mimořádně nízká nabídková cena a předražené nabídky – jaké možnosti nabízí nová právní úprava. Vícepráce, méněpráce, změny. Jakým způsobem provádět změny smluv dle nového zákona?
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

President podepsal zákon o zadávání veřejných zakázek, ten začne platit od podzimu. Získejte aktuální informace o nových možnostech a regulacích, které vám přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek.
Zajímá vás, jak to bude s problematikou mimořádně nízké nabídkové ceny, předražených nabídek, nabídek od jediného dodavatele, či jak správně nastavit kritéria pro hodnocení nabídek? Jde o největší změnu za 10 let! Už žádná kosmetická novela, ale zcela nový zákon - ptejte se na nové principy, postupy a systematiku, podle kterých se budete jako zadavatelé po účinnosti zákona řídit.
Na jedné straně nový zákon nabídne zadavatelům širší možnosti při přípravě a realizaci veřejných zakázek. Ruku v ruce s větší volností však stoupne i odpovědnost zadavatelů. Stále se bude jednat o vysoce formalizované prostředí, kde i drobná chyba při přípravě zadávacího řízení povede k vysokým pokutám za chybné vypsání, vyhodnocení, případně i ke zrušení samotného řízení či ztrátě dotace.
Na semináři projdeme novou právní úpravu v celé škále připravovaných změn, které jsou relevantní pro zadavatele. Změny budou diskutovány v porovnání s dnešním stavem velmi konkrétně a na příkladech – i díky zkušenostem lektora, který zastupuje zadavatele i dodavatele veřejných zakázek ve své každodenní praxi.