Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4,5 hodiny

Klíčové slovo

Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Martin BUDIŠ odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Hlavní odborné téma – program akce
Program semináře: Přehled základních změn pro zadavatele a praktické dopad. Koncepční změny pro zadavatele. Nové právní principy, které je třeba si osvojit. Změny v kvalifikaci a hodnocení. Kvalifikační předpoklady. Nastavení hodnoticích kritérií. Výběr nejvhodnější nabídky – doporučené postupy. Změny v řízeních, zadávací dokumentaci. Průběh zadávacího řízení krok za krokem. Zpracování zadávací dokumentace. Zjednodušené podlimitní řízení - rozšíření možností pro zadavatele. Hlavní novinky. Kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. Doručování a uveřejňování výzvy. Součinnost při uzavírání smlouvy. Finanční limity pro použití zjednodušeného podlimitního řízení. Mimořádně nízká nabídková cena. Mimořádně nízká nabídková cena a předražené nabídky – jaké možnosti nabízí nová právní úprava. Vícepráce, méněpráce, změny. Jakým způsobem provádět změny smluv dle nového zákona?
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

President podepsal zákon o zadávání veřejných zakázek, ten začne platit od podzimu. Získejte aktuální informace o nových možnostech a regulacích, které vám přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek.
Zajímá vás, jak to bude s problematikou mimořádně nízké nabídkové ceny, předražených nabídek, nabídek od jediného dodavatele, či jak správně nastavit kritéria pro hodnocení nabídek? Jde o největší změnu za 10 let! Už žádná kosmetická novela, ale zcela nový zákon - ptejte se na nové principy, postupy a systematiku, podle kterých se budete jako zadavatelé po účinnosti zákona řídit.
Na jedné straně nový zákon nabídne zadavatelům širší možnosti při přípravě a realizaci veřejných zakázek. Ruku v ruce s větší volností však stoupne i odpovědnost zadavatelů. Stále se bude jednat o vysoce formalizované prostředí, kde i drobná chyba při přípravě zadávacího řízení povede k vysokým pokutám za chybné vypsání, vyhodnocení, případně i ke zrušení samotného řízení či ztrátě dotace.
Na semináři projdeme novou právní úpravu v celé škále připravovaných změn, které jsou relevantní pro zadavatele. Změny budou diskutovány v porovnání s dnešním stavem velmi konkrétně a na příkladech – i díky zkušenostem lektora, který zastupuje zadavatele i dodavatele veřejných zakázek ve své každodenní praxi.