Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obnova historických a církevních staveb 2015

Obnova historických a církevních staveb 2015

Druh akce
konference
Trvání
6 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná i laická veřejnost, autorizované osoby
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Mgr. Jiří Vajčner, PhD., MK; Ing. Václav Jandáček, Projektová, konzultační a inženýrská kancelář; PhDr. Zdeněk Vácha, NPÚ Brno
Přednášející (pracoviště)
JUDr. M. Zídek, Mgr. J. Vajčner, PhD., P. ThLic. St. Přibyl, Th.D., CSsR, Ing. V. Hunková, Ph.D., J. Děd, Ing. M. Balík, CSc., Mgr. K. Ksandr,iNG.V. Kotásek, Bc. Mgr. Št. Sittek, J. Strachota, Ing. arch. K. Vošková, Ph.D., T. Hlaváček
Hlavní odborné téma – program akce
I. BLOK
LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ OBNOVY A ÚDRŽBY PAMÁTEK
Garant: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.,
Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče

1) Základní principy připravovaného zákona o ochraně památkového fondu
JUDr. Martin Zídek, Ministerstvo kultury, ředitel Památkové inspekce
2) Financování obnovy kulturních památek prostřednictvím specializovaných programů Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče
3) Péče o kulturní dědictví ve světle procesu částečného majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi
P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR,
generální vikář litoměřické diecéze

II. BLOK
SPECIFICKÉ PROBLÉMY PŘI OBNOVÁCH A ÚDRŽBĚ PAMÁTEK
Garant: Ing. Václav Jandáček
ČKAIT, Projektová, konzultační a inženýrská kancelář

1) Moderní trendy v dokumentování a prezentaci historických dřevěných konstrukcí
Ing. Veronika Hunková, Ph.D.,
odb. asistent oddělení staveb na bázi dřeva
ÚZZD LDF Mendelovy univerzity v Brně
2) Od dřevěných kolíků v krovu k BIM
Broumovská skupina kostelů, Jakub Děd, OMNIUM
3) Rozdíly v přístupu k odvlhčování církevních a světských staveb Ing. Michael Balík, CSc.,
majitel soukromého atelieruIII. BLOK
PŘÍKLADY REALIZACE OBNOVY PAMÁTEK, HISTORICKÝCH A CÍRKEVNÍCH STAVEB
Garant: PhDr. Zdeněk Vácha,
ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Brně

1) Centrum stavitelského dědictví, Plasy Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum
2) „Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny ve Štramberku pro rozvoj cestovního ruchu“
Ing. Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru, Biskupství ostravsko-opavské
3) Revitalizace areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě
Bc. Mgr. Štěpán Sittek,
Projektový manažer pro oblast kulturního dědictví, Arcibiskupství olomoucké
4) Záchrana kostela sv. Kateřiny v obci Křižovatka
Jan Strachota,
starosta obce Křižovatka
5) Banskoštiavnická kalvária – sedem rokov pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.,
Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
6) Záchrana poutního a barokního areálu „Kalvárie Ostré“
– zkušenosti občanského sdružení s praktickou obnovou církevní stavby
Tomáš Hlaváček,
předseda občanského sdružení
Společnosti pro obnovu památek Úštěcka
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

I. BLOK
LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ OBNOVY A ÚDRŽBY PAMÁTEK
Garant: Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D.,
Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče

1) Základní principy připravovaného zákona o ochraně památkového fondu
JUDr. Martin Zídek, Ministerstvo kultury, ředitel Památkové inspekce
2) Financování obnovy kulturních památek prostřednictvím specializovaných programů Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., Ministerstvo kultury, ředitel odboru památkové péče
3) Péče o kulturní dědictví ve světle procesu částečného majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi
P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR,
generální vikář litoměřické diecéze

II. BLOK
SPECIFICKÉ PROBLÉMY PŘI OBNOVÁCH A ÚDRŽBĚ PAMÁTEK
Garant: Ing. Václav Jandáček
ČKAIT, Projektová, konzultační a inženýrská kancelář

1) Moderní trendy v dokumentování a prezentaci historických dřevěných konstrukcí
Ing. Veronika Hunková, Ph.D.,
odb. asistent oddělení staveb na bázi dřeva
ÚZZD LDF Mendelovy univerzity v Brně
2) Od dřevěných kolíků v krovu k BIM
Broumovská skupina kostelů, Jakub Děd, OMNIUM
3) Rozdíly v přístupu k odvlhčování církevních a světských staveb Ing. Michael Balík, CSc.,
majitel soukromého atelieru

III. BLOK
PŘÍKLADY REALIZACE OBNOVY PAMÁTEK, HISTORICKÝCH A CÍRKEVNÍCH STAVEB
Garant: PhDr. Zdeněk Vácha,
ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Brně

1) Centrum stavitelského dědictví, Plasy Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum
2) „Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny ve Štramberku pro rozvoj cestovního ruchu“
Ing. Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru, Biskupství ostravsko-opavské
3) Revitalizace areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě
Bc. Mgr. Štěpán Sittek,
Projektový manažer pro oblast kulturního dědictví, Arcibiskupství olomoucké
4) Záchrana kostela sv. Kateřiny v obci Křižovatka
Jan Strachota,
starosta obce Křižovatka
5) Banskoštiavnická kalvária – sedem rokov pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.,
Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
6) Záchrana poutního a barokního areálu „Kalvárie Ostré“
– zkušenosti občanského sdružení s praktickou obnovou církevní stavby
Tomáš Hlaváček,
předseda občanského sdružení
Společnosti pro obnovu památek Úštěcka