Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obnova historických vápenných omítek ve vápenném systému

Obnova historických vápenných omítek ve vápenném systému

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost, AO
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., Národní památkový ústav
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvod – představení publikace autorů V. Girsa, D. Michoinová Tradiční vápenné omítky – poznání a praktické postupy
2. Vývoj a hodnoty historických omítek
3. Příprava obnovy
3a. Koncepce obnovy
3b. Zhodnocení stavu historických omítek
3c. Další náležitosti pro kvalifikovanou obnovu historických omítek
4. Realizace zásahu
4a. Technické zajištění
4b. Odborná kvalifikace zhotovitele prací
4c. Vztah materiálových průzkumů a zajištění materiálů
4d. Vlastní postup obnovy
5. Vápenná technologie obnovy historických omítek
5a. Suroviny
5b. Práce s vápennou maltou
5c. Omítání
5c. Finální ošetření omítek
6. Závěrečná diskuse
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Přednáška seznámí posluchače s komplexnějším pohledem na záchranu historických vápenných omítek ve vápenném systému. V souvislostech bude vysvětleno, proč je žádoucí historické omítky chránit, jaké jsou jejich hodnoty, jaké funkce v systému tradičních staveb, co omítky ohrožuje a poškozuje i jak postupovat při jejich záchraně nebo náhradě. Pozornost bude věnována vlastní vápenné technologii, která se pro tuto skupinu historických omítek používá.