Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ochrana před bleskem -souhrn praktických zkušeností a dovedností za rok 2013/2014

Ochrana před bleskem -souhrn praktických zkušeností a dovedností za rok 2013/2014

Pořadatel

Druh akce
seminář/školení
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, elektrotechnici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
skripta, katalogy, odborné publikace
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek
Přednášející (pracoviště)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek, Ing.Milan Kaucký, David Černoch, Dalibor Šalanský
Hlavní odborné téma – program akce
1. Nové normy v ochraně před bleskem a přepětím.
2. BOZP versus ochrana před bleskem a přepětím.
3. Chyby při vyplňování výpočtu rizika dle ČSN EN 62305-2 ed. 2.
4. Chyby při vyšetřování ochranných prostorů jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 ed. 2.
5. Správné sestavení izolované jímací soustavy za pomocí vodičů s vysokonapěťovou izolací a distančních vzpěr.¨
6. Ochrana vodičů pro datovou komunikaci.
7. Systémová instalace, inteligentní instalace a její ochrana.
8. Svodiče bleskových proudů ve speciálním provedení.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Normalizace a bezpečnost ochrany před bleskem a přepětím.