Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ochrana před bleskem -souhrn praktických zkušeností a dovedností za rok 2013/2014

Ochrana před bleskem -souhrn praktických zkušeností a dovedností za rok 2013/2014

Pořadatel

Druh akce
seminář/školení
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, elektrotechnici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
skripta, katalogy, odborné publikace
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek
Přednášející (pracoviště)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek, Ing.Milan Kaucký, Dalibor Šalanský
Hlavní odborné téma – program akce
1. Nové normy v ochraně před bleskem a přepětím.
2. BOZP versus ochrana před bleskem a přepětím.
3. Chyby při vyplňování výpočtu rizika dle ČSN EN 62305-2 ed. 2.
4. Chyby při vyšetřování ochranných prostorů jímací soustavy dle ČSN EN 62305-3 ed. 2.
5. Správné sestavení izolované jímací soustavy za pomocí vodičů vysokonapěťovou izolací a distančních vzpěr.
6. Ochrana vodičů pro danou komunikaci.
7. Systémová instalace, inteligentní instalace a její ochrana.
8. Svodiče bleskových proudů ve speciálním provedení.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Normalizace a bezpečnost systému ochrany před bleskem a přepětím