Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ochrana proti radonu v kontextu energetické úspornosti budov

Ochrana proti radonu v kontextu energetické úspornosti budov

Druh akce
Seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Eva Pravdová, SÚJB, Ing. Zuzana Mathauserová, SZÚ, Mgr. Aleš Froňka, Dr. Ladislav Moučka, SÚRO, v.v.i., Ing. Jiří Šála, MODI, Doc. Ing. Martin Jiránek, CSc., ČVUT Praha
Hlavní odborné téma – program akce
Regulace přírodního ozáření ve stavbách. Energetická náročnost, tepelná ochrana a vnitřní prostředí budov. Energetické podmínky pro protiradonová opatření. Kvalita vnitřního ovzduší. Zdroje radonu v domech. Měření radonu. Navrhování a provádění protiradonových opatření. Účinná a neúčinná řešení. Protiradonová opatření v energetických souvislostech.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ochrana proti radonu v kontextu energetické úspornosti budov.