Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odstraňování staveb

Odstraňování staveb

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO podle zák. č. 360/1992, projektanty
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Stanislava Neubauerová, JUDr. Jana Vašíková
Hlavní odborné téma – program akce
Obsahem semináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Obsahem semináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.