Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odstraňování staveb

Odstraňování staveb

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Stanislava Neubauerová, JUDr. Jana Vašíková
Hlavní odborné téma – program akce
I. blok – Odstraňování staveb

• Současná právní úprava veřejného stavebního práva
• Pojmy (stavba, změny stavby, terénní úpravy, výrobek plnící funkci stavby)
• Typy nepovolených staveb (stavba nepovolená, stavba dočasná, stavba se zrušeným povolením, se zrušeným certifikátem)


II. blok – Odstraňování staveb

• Pasportizace (§ 125 stavebního zákona)
• Zjištění nepovolené stavby (státní dozor ve věcech stavebního řádu, kontrolní prohlídka stavby)
• Řízení o nepovolené stavbě (řízení o odstranění stavby, řízení o dodatečném povolení stavby, úplnost žádosti o dodatečné povolení stavby, okruh účastníků řízení, druhy námitek účastníků řízení, opomenutý účastník řízení, obsah projektové dokumentace stavby)
• Specifická řízení o nepovolené stavbě (opakované stavební řízení, řízení o dočasné stavbě, řízení o obnovení předchozího stavu, nové rozhodnutí)


III. blok – Odstraňování staveb

• Problematický výkon rozhodnutí
• Diskuse


Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Obsahem semináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma.

V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.