Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Oslunění, osvětlení

Oslunění, osvětlení

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
- denní osvětlení a proslunění budov
- význam přímého slunečního záření v budovách
- význam denního světla v budovách
- požadavky českých norem na proslunění
- otázka přesnosti stanovení proslunění
- základní informace o fyziologii vidění
- osvětlenost plošným zdrojem světla
- vlastnosti oblohy jako zdroje světla (činitel denní osvětlenosti)
- požadavky českých norem na denní osvětlení

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

- denní osvětlení a proslunění budov
- význam přímého slunečního záření v budovách
- význam denního světla v budovách
- požadavky českých norem na proslunění
- otázka přesnosti stanovení proslunění
- základní informace o fyziologii vidění
- osvětlenost plošným zdrojem světla
- vlastnosti oblohy jako zdroje světla (činitel denní osvětlenosti)
- požadavky českých norem na denní osvětlení