Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Osvětlení pozemních komunikací

Osvětlení pozemních komunikací

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
kpt. JUDr. Sabina Burdová, členové Společnosti pro mrozvoj veřej. osvětlení, členové prac. skupiny k problematice vlivu VO na BESIP, členové akademick obce ČVUT Praha
Hlavní odborné téma – program akce
a) Základy vidění
b) Koncepce veřejného osvětlení
c) Projektování veřejného osvětlení
d) Veřejné osvětlení a trendy
e) Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost
f) Kvalita dopravního prostoru
g) Statistika dopravní nehodovosti

Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Světlo je součást našeho života. Bereme ho jako samozřejmost. Využíváme ho denně k různým činnostem. Ve dne nám přirozené světlo zajišťuje Slunce, v noci si pomáháme umělým osvětlením. Denní světlo je však důležitou fyziologickou a psychologickou potřebou lidského organismu a je v tomto smyslu pro člověka nenahraditelné. Člověk se vyvíjel v podmínkách denního světla a střídání dne a noci miliony let a je proto dennímu světlu dokonale přizpůsoben. Člověk prostřednictvím svého zraku získává asi 80 až 90% všech informací o prostředí, které ho obklopuje. Platí přímá úměra, že se zvyšující se osvětleností stoupá také informační výkon.
Současným trendem, který de facto vyplývá i z aktuální ekonomické situace, jsou úspory, ať už v rámci snižování personálních nákladů, administrativních nákladů, ale také provozních nákladů. Každý dnes hledá různé možnosti jak uspořit. V poslední době se objevují případy, kdy některé obce ve snaze uspořit, vypínají v nočních hodinách veřejné osvětlení a to i na průtahových komunikacích. Nabízí se otázka, zda je takové opatření vhodné nejen z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale také i z hlediska možného nárůstu kriminality, a zda-li v konečném součtu skutečně povede k úspoře finančních prostředků. Dalším příkladem jsou pak nesprávně provedené rekonstrukce veřejného osvětlení, které pod záminkou citelných úspor na spotřebě elektrické energie, výrazně sníží úroveň hladinu osvětlení a rovnoměrnost a tím zhorší nejenom bezpečnost dané pozemní komunikace, ale také přispějí ke zvýšení kriminality. Kvalitní osvětlení poskytuje prevenci vážných či dokonce smrtelných nehod a výrazně snižuje míru úrazů chodců. Pomáhá lidem cítit se v noci na ulicích bezpečně, protože mohou jednodušeji rozlišovat předměty, barvy, tvary a jiné detaily. Důležitým faktem eliminujícím nepříjemné pocity úzkosti je snazší rozpoznávání tváří
i na větší vzdálenosti a pocit bezpečí tak má nevyčíslitelnou hodnotu.
Témata přednášek budou proto zaměřena nejen na základní nauku o vidění, správné projektování veřejného osvětlení, na současné trendy ve veřejném osvětlení, ale také na správné osvětlení přechodů pro chodce a vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost.