Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ouvertura 2016 - Vodohospodářské stavby

Ouvertura 2016 - Vodohospodářské stavby

Druh akce
konference
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Sv. Zídek; prof. Ing. V. Broža, Dr.Sc.; Ing. A Vokurka, Ph.D.; Ing. P. Křeček; Ing. Š. Janoušková; Ing. J. Táborský
Hlavní odborné téma – program akce
Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek (ČKAIT & ČSSI)
Hydrologické extrémy a omezené vodní bohatství – trvalá inspirace pro naše vodohospodáře
prof. Ing. Vojtěch Broža, Dr.Sc.
Stavby na drobných vodních tocích
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Představení STAVEBNÍ KNIHY 2016 – Vodohospodářské stavby
19. svazek edice Stavební kniha
Ing. Pavel Křeček, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Jan Táborský
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Hydrologické extrémy a omezené vodní bohatství – trvalá inspirace pro naše vodohospodáře prof. Ing. Vojtěch Broža, Dr.Sc.
Stavby na drobných vodních tocích Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Představení STAVEBNÍ KNIHY 2016 – Vodohospodářské stavby 19. svazek edice Stavební kniha