Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ouvertura Stavebního veletrhu Brno 2019

Ouvertura Stavebního veletrhu Brno 2019

ČKAIT a Stavební veletrhy Brno pořádají v předvečer zahájení Stavebního veletrhu Brno 2019 tradiční Ouverturu na téma

JAK BYDLET CHYTŘE?

Večerem provází: prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
 
PŘEDNÁŠKY:
Urbanistická struktura chytrého města
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
Situace, která nastává v hustě zalidněných městech, kde rodiny bydlí na kraji, a uvnitř je nájemní bydlení pro singles a manažery. Budou prezentovány příklady řešení tohoto problému. Smart city ale není myšleno jako digitální technologie, naopak, jedná se o chytré budování měst z hlediska služeb a infrastruktury. Vychází z publikace Hustota a ekonomika.

Pozice energeticky úsporných domů v systému chytrých – inteligentních budov
prof. Ing. Josef Chybík, CSc., VUT v Brně, Fakulta architektury
Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH

V roce 2018 bylo vydáno již 3. revidované znění evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Jsou v ní obsaženy také informace, které se vztahují k chytrým – inteligentním budovám. Přednáška na ni naváže. Zaměří se na spotřebu energie, tvorbu stavebních konstrukcí na systémové hranici budovy a formaci kvality vnitřního prostředí. K prezentaci poslouží příklady architektonicky a konstrukčně kvalitně realizovaných budov, pocházejících z tvorby českých architektů.
 
-------------
MÍSTO KONÁNÍ: Novobarokní aula, Rektrorát VUT v Brně, Antonínská 548/1, Brno
DATUM: 26. 2. 2019, od 19 hod., příchod hostů od 18:30 hod.
PŘIHLÁŠENÍ: Ing. Charousková, lcharouskova@ckait.cz
------------
 
 
Termín