Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

POHLEDOVÉ BETONY

POHLEDOVÉ BETONY

Druh akce
kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor;studenti VŠ a odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jana Margoldová, CSc.; Ing. Milada Mazurová
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Technologie, požadavky; (2) Zahraniční realizace; (3) Požadavky, příklady chyb; (4) Zahraniční směrnice; (5) Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku pohledových betonů: požadavky na pohledové betony, bednění a separační prostředky, vliv výztuže, princip návrhu skladby pohledových betonů, požadavky na složky, ukládání a ošetřování pohledových betonů, příklady vad a jejich příčiny, tuzemská technická pravidla, zahraniční technické podmínky, smluvní aspekty, reklamace, sanace.