Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

POHLEDOVÉ BETONY

POHLEDOVÉ BETONY

Druh akce
Kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti, pracovníci stavebních úřadů; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jana Margoldová, CSc.; Ing. Milada Mazurová
Hlavní odborné téma – program akce
1. Technologie, požadavky;
2. Zahraniční realizace;
3. Požadavky, příklady chyb;
4. Zahraniční směrnic;
5. Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz je zaměřen na problematiku pohledových betonů: požadavky na pohledové betony, bednění a separační prostředky, vliv výztuže, princip návrhu skladby pohledových betonů, požadavky na složky, ukládání a ošetřování pohledových betonů, příklady vad a jejich příčiny, tuzemská technická pravidla, zahraniční technické podmínky, smluvní aspekty, reklamace, sanace.