Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Portugalsko

Portugalsko

Postup občana členského státu EU, v případě žádosti o povolení výkonu regulované činnosti ve výstavbě se v Portugalsku, podléhá směrnici 2005/36/ES, která zde vstoupila v platnost 20.10.2007.

Naše asociace nejprve provede analýzu studijních programů a odborných zkušeností žadatele, aby konečné rozhodnutí odpovídalo zmiňované směrnici.

S. Feyo de Azevedo
Nacional Vice-Chairman Order of Engineers

ORDEM DOS ENGENHEIROS
Av. Sidónio Pais, 4-E
1050-212 Lisboa

Tf: 213132600
Email: secretariageral@ordemdosengenheiros.pt