Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost elektrických rozvodů dle vyhl. 23/2008 Sb. a navazujících předpisů. Nové normy a předpisy.

Požární bezpečnost elektrických rozvodů dle vyhl. 23/2008 Sb. a navazujících předpisů. Nové normy a předpisy.

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, pracovníci realizačních firem, revizní technici, pracovníci státního dozoru
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Digitální popřípadě tištěné materiály k přednáškám, katalogy souvisejících výrobků, montážní návody a další texty související s předmětným tématem.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Burant
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann s.r.o.; Ing. Jiří Ston, PRAKAB Pražská kabelovna s.r.o.; Věra Packová, EPZ, spol. s r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
Požadavky na požární bezpečnost elektrických rozvodů dle vyhl. MV č. 23/2008 Sb. a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. v platném znění a navazujících předpisů. Návrh a realizace elektrických rozvodů a rozváděčů s integrovanou funkčností za požáru dle ZP 27/2008 PAVUS resp. připravované ČSN 73 0895. Odborný návrh a realizace elektrických rozvodů a rozvaděčů s integrovanou funkčností za požáru. Odpovídající kabelové úložné systémy, kabely a rozváděčové skříně. Jejich aplikace ve stavbách, související montážní a předávací dokumentace.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Požadavky na požární bezpečnost elektrických rozvodů dle vyhl. MV č. 23/2008 Sb. a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. v platném znění, norem řady ČSN 73 08.. a předpisů navazujících. Návrh a realizace elektrických rozvodů a rozváděčů s integrovanou funkčností za požáru dle ZP 27/2008 PAVUS resp. připravované ČSN 73 0895. Odpovídající výrobky, jejich aplikace, klasifikační označení a možná podoba schvalovací dokumentace.