Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost v elektrotechnice 2016

Požární bezpečnost v elektrotechnice 2016

Druh akce
seminář
Trvání
11,5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti elektro, projektanti požárně-bezpečnostních řešení staveb, pracovníci montážních firem, technici, pracovníci v elektrotechnice
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník prezentací
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Horák, lektor a metodik L.P.Elektro
Přednášející (pracoviště)
Ing. Petr Bebčák, Ph.D., kpt. Ing. Michal Valouch, Ing. Jan Musil, Ing. Jiří Burant, Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D., Štěpán Tyc, Ing. Jiří Horák
Hlavní odborné téma – program akce
13. 10. 2016
8.30 – 9.00 prezence účastníků
9.00 - 10.00 kpt. Ing. Michal Valouch, vrchní komisař, odbor: stavební prevence
Seznámení s aktuálním stavem legislativy požárních norem včetně informace o ČSN 73 0895
10.15 - 11.45 Ing. Petr Bebčák, Ph.D., K.B.K. fire, s.r.o.
Výklad normy ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové trasy Změna 2
12.00 - 13.00 Ing. Jan Musil, nkt cables s.r.o.
Nové kabely s požární klasifikací Dca
13.00 - 14.00 oběd
14.00 - 15.30 Ing. Jiří Burant, OBO BETTERMANN s. r. o.
Kabelové nosné systémy s funkčností dle ČSN 73 0895
14. 10. 2016
8.30 - 10.00 Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D., vedoucí oddělení odboru stavební prevence
Řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení včetně požadavků na kabely
10.15 - 11.15 Štěpán Tyc, Hager Electro s.r.o
Detektory kouře, požární rozvaděče a další bezpečnostní prvky domovní elektroinstalace
11.30 - 12.30 Ing. Jiří Horák, metodik L.P.Elektro s.r.o.
Ujasnění pojmu CENTRALSTOP a TOTALSTOP, odlišnost od nouzového vypínání strojů
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dvoudenní odborná konference má za cíl představit požadavky právních předpisů a norem souvisejících s problematikou požáru, důležité změny v legislativě a elektrotechnických normách, které mají vliv na požárně-bezpečností řešení a zároveň ukázat poznatky a zkušenosti z pohledu HZS ČR i z pohledu výrobců.