Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost v průmyslu 2016

Požární bezpečnost v průmyslu 2016

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, pracovníci montážních firem, pracovníci v silnoproudé elektrotechnice
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph. D. Specialista s bezpečnostním, stavařským iprávnickým vzděláním. Působí jako vedoucí oddělení technické prevence na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru, na Ministerstvu vnitra ČR a je členem několika tec
Přednášející (pracoviště)
bude upřesněno
Hlavní odborné téma – program akce
8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 12.30 přednášky
12.30 závěr školení
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Výklad normy ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové trasy Změna 2
Ujasnění pojmu CENTRALSTOP a TOTALSTOP, odlišnost od nouzového vypínání technologií.
Změna požadavků na nouzové osvětlení.
Napájení požárně bezpečnostních zařízení.
Požadavky na elektrické rozvaděče při požáru
Seznámení s aktuálním stavem legislativy požárních norem.