Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární ochrana staveb

Požární ochrana staveb

Druh akce
kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Vedoucí úředníci a úředníci stavebních úřadů a správy majetku územních samosprávných celků
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
kpt. Ing. Michal Valouch
Přednášející (pracoviště)
kpt. Ing. Michal Valouch
Hlavní odborné téma – program akce
Navrhování a provádění staveb:
Výklad vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb včetně příloh:
• základní požadavky pro navrhování staveb § 2-14
• požadavky na vybrané stavby § 15-28
• provádění stavby § 29
Užívání staveb:
užívání stavby § 30
•podmínky umisťování autonomních hlásičů požárů a požárních hasicích přístrojů v rodinných a bytových domech a budovách pro ubytování
•přístupové komunikace k objektům zdroje vody pro hašení požárů
•způsob užívání chráněných únikových cest, úprava interiérů
•užívání staveb s výskytem hořlavých kapalin
•bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Kurz seznamuje s platnou právní úpravou vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Přináší seznámení s paragrafovým zněním právního předpisu. Výklad jednotlivých paragrafů je členěn
do souvisejících logických celků. Hlavní důraz je kladen na praktické poznatky a aplikační rovinu předpisu, včetně vysvětlení souvisejících pojmů, klíčových pro oblast požární bezpečnosti staveb.