Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické příklady ochrany před bleskem a přepětím za rok 2016

Praktické příklady ochrany před bleskem a přepětím za rok 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář/školení
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, elektrotechnici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
skripta, katalogy, odborné publikace
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek
Přednášející (pracoviště)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek
Hlavní odborné téma – program akce
1. Nové připravované normy v ochraně před bleskem (LPS).
2. Rozbor mimořádných událostí v ochraně před bleskem a přepětím roku 2015/2016.
3. Připomínkování projektové dokumentace podle platné legislativy ČR.
4. Prezentace hromosvodu jako protipožárního opatření.
5. Provedení ochrany před bleskem a přepětí pro konkrétní stavby.
6. Diagnostika a měření přepěťových ochran.
7. Zásady údržby ochrany před bleskem.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Normalizace a bezpečnost systému ochrany před bleskem a přepětím