Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Praktické příklady ochrany před bleskem a přepětím za rok 2016

Praktické příklady ochrany před bleskem a přepětím za rok 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, elektrotechnici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
skripta, katalogy, odborné publikace
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek
Přednášející (pracoviště)
Ing.Jiří Kutáč, Jan Hájek
Hlavní odborné téma – program akce
1. Nové připravované normy v ochraně před bleskem (LPS).
2. Rozbor mimořádných událostí v ochraně před bleskem a přepětím roku 2015/2016.
3. Připomínkování projektové dokumentace podle platné legislativy ČR.
4. Prezentace hromosvodu jako protipožárního opatření.
5. Provedení ochrany před bleskem a přepětí pro konkrétní stavby.
6. Diagnostika a měření přepěťových ochran.
7. Zásady údržby ochrany před bleskem.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Normalizace a bezpečnost systému ochrany před bleskem a přepětím