Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.arch. Filip Tittl
Přednášející (pracoviště)
Ing.arch. Filip Tittl, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Hlavní odborné téma – program akce
Územní předpisy (umísťování staveb):
- uliční čára, uliční prostranství, vztah k umisťování sítí technické infrastruktury
- stavební čára, umisťování staveb s ohledem na uliční a stavební čáru, odvozování ze stávající zástavby, územní studie
- výšková regulace (princip výškových hladin, určení výšky)
- odstupy staveb a odstupy staveb od hranice pozemku (princip požadavků, způsoby průkazu)
- požadavky na parkování (způsob výpočtu, základní počty stání, vázaná a návštěvnická stání, přepočet v území / minima a maxima)
- připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu (základní přehled)
- regulace staveb pro reklamu a reklamních zařízení

Stavební předpisy (technické požadavky na stavby):
- struktura stavební části, srovnání s vyhláškou 268/2009 Sb.
- vztah nařízení a technických norem, způsob odkazování na normové hodnoty
- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
- požadavky na osvětlení
- ochrana proti hluku a vibracím
- bezpečnost a přístupnost při užívání
- zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář k Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy (Pražské stavební předpisy)