Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

Druh akce
seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost, AO
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Šárka Janoušková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Václav Šanda
Hlavní odborné téma – program akce
- Definice pojmu geometrický parametr, pojmu přesnost geometrického parametru a geometrická přesnost ve výstavbě
- Terminologie z oblasti geometrických parametrů a její nejednoznačnost v různých oblastech výstavby, terminologické technické normy
- Technické normy prezentující geometrickou přesnost ve výstavbě – normy pro navrhování a realizaci stavby
- Základní charakteristiky geometrického parametru (dále G.P.):
Funkční G.P.
G.P. jako časově závislá náhodná veličina.
Uvádění hodnot G.P. v dokumentaci
- Souřadný systém z pohledu geodeta a z pohledu projektanta ve vazbě na G.P.
- Možnosti měření hodnot GP; možnosti měřických metod a možnosti
- Hodnocení G.P. – výsledná kvalita výstavby
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

- Definice pojmu geometrický parametr, pojmu přesnost geometrického parametru a geometrická přesnost ve výstavbě
- Terminologie z oblasti geometrických parametrů a její nejednoznačnost v různých oblastech výstavby, terminologické technické normy
- Technické normy prezentující geometrickou přesnost ve výstavbě – normy pro navrhování a realizaci stavby
- Základní charakteristiky geometrického parametru (dále G.P.):
Funkční G.P.
G.P. jako časově závislá náhodná veličina.
Hodnota geometrického parametru
Uvádění hodnot G.P. v dokumentaci
- Souřadný systém z pohledu geodeta a z pohledu projektanta ve vazbě na G.P.
- Možnosti měření hodnot GP; možnosti měřických metod a možnosti
- Hodnocení G.P. – výsledná kvalita výstavby