Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Ivančice - Letkovice

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:Ing. Adolf Herman č.č. 1201720
Obor (specializace):pozemní stavby, statika a dynamika staveb
Spoluautoři:René Růžička; Ing. Josef Janíček; Tomáš Kirschner
Název firmy přihlašovatele:ULAS s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři:podáno v OK Brno; člen OK Olomouc

Anotace:

Přesunutí kapličky v Letkovicích o 3 metry dále od silnice směrem na návěs z důvodu zvýšení bezpečnosti osob a silniční dopravy.
Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby kapličku zvedly a přeložily na nový železobetonový základ.