Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Připravované nové legislativní a normotvorné podklady v prostředí s nebezpečím výbuchu v roce 2015

Připravované nové legislativní a normotvorné podklady v prostředí s nebezpečím výbuchu v roce 2015

Druh akce
seminář
Trvání
5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
elektrotechnici, projektanti, revizní technici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
tištěné přednáškové materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Ostrava
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Ostrava; Ing. Jiří Kutáč, soudní znalec; Jan Hájek, specialista na ochranu před bleskem
Hlavní odborné téma – program akce
Základní typy ochrany proti výbuchu pro elektrická zařízení a jejich použití v praxi. Zařazování prostorů s nebezpečím výbuchu – připravované změny. Neelektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu – základní způsoby ochrany proti výbuchu. Vyhledávání rizik v ochraně před bleskem pro rafinérie a návrh ochranných opatření v této oblasti. Požadavky na zkoušky pro součásti systému ochrany před bleskem
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen na provozování elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu včetně požadavků na ochranu před bleskem.