Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přírodní a technická seizmicita- výpočet a posouzení konstrukce dle norem

Přírodní a technická seizmicita- výpočet a posouzení konstrukce dle norem

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO Statika a dynamika staveb, pozemní stavby, studenti, pedagogové, státní správa
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Poskytnutí souboru přednášek v tištěné formě
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc., ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
Hlavní odborné téma – program akce
Zahájení semináře;
Seizmické zatížení EN 1998 - principy , příklady;
Přestávka;
Posuzování technické seizmicity- principy, příklady;
Dotazy, komentáře.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vstupní parametry pro zadání seizmické oblasti, návrhové spektrum, metody výpočtu (zjednodušené versus 3D výpočty). Specifika zatížení a odezvy konstrukce pro technickou seizmicitu. Disipace energie a duktilita. Ekvivalentní statický výpočet, dynamický výpočet, zatěžovací stavy, kombinace zatěžovacích stavů. Specifika dimenzování.