Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení.

Problematika vybraných způsobů namáhání železobetonových prvků a jejich posouzení dle EN. Moderní způsob výpočtu a posouzení ocelových styčníků a kotvení.

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO IS00, IP00, IM00
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.; Ing. Lubomír Šabatka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Ondřej Perháč, Ing. Marek Michna; IDEA RS s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků. Prostor bude věnován problematikám norem EN 1992-1, EN 1992-2 a EN1992-3. Důraz je kladen mimo jiné
na kombinace a interakce jednotlivých účinků namáhání a na mezní stav použitelnosti MPS (šířka trhlin, omezení napětí, průhyby, stav dekomprese ...).
Seminář se zaměřuje na nový způsob výpočtu a posouzení obecných ocelových styčníků a kotvení pomocí metody CBFEM. Zaměření semináře je na práci se zatížením 3D styčníků, možnosti
spolupráce s MKP a CAD programy. Druhá část je věnována tuhostní a stabilitní analýze styčníků se
zaměřením na seismické výpočty a vyhodnocení.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je věnován aktuálním tématům z oblasti statiky a dimenzování betonových prvků. Prostor bude věnován problematikám norem EN 1992-1, EN 1992-2 a EN1992-3. Důraz je kladen mimo jiné
na kombinace a interakce jednotlivých účinků namáhání a na mezní stav použitelnosti MPS (šířka trhlin, omezení napětí, průhyby, stav dekomprese ...).
Seminář se zaměřuje na nový způsob výpočtu a posouzení obecných ocelových styčníků a kotvení pomocí metody CBFEM. Zaměření semináře je na práci se zatížením 3D styčníků, možnosti
spolupráce s MKP a CAD programy. Druhá část je věnována tuhostní a stabilitní analýze styčníků se
zaměřením na seismické výpočty a vyhodnocení.