Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
13 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, revizní technici, pracovníci montážních firem, pracovníci v silnoproudé elektrotechnice
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Horák
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jan Hlavatý, Je samostatně podnikající projektant elektro. Ing. Karel Dvořáček, Autor mnoha publikací z oblasti silnoproudých elektroinstalací. Ing. Jiří Horák, Dlouholetý projektant a konzultant v oboru elektroenergetiky a silnoproudé elektrote
Hlavní odborné téma – program akce
1. den - středa 18. 5. 2016
8.30 - 9.00 prezence účastníků
9.00 - 13.00 přednášky
13.00 - 14.00 oběd
14.00 - 16.00 přednášky
2. den - čtvrtek 19. 5. 2016
8.30 - 13.00 přednášky
13.00 - 14.00 oběd, závěr školení
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dvoudenní školení, kde se zazní problematika: co přináší novelizace ČSN 33 2000-5-53 a ČSN 33 2000-8-1, jak projektovat LPS (projekt hromosvodu) - a taky jak vypadá stavebko, realizačka nebo prováděčka, selektivita - mýty a (ne)pravdy - ČSN 33 2000-5-57, požár a kabely - rozvody v prostředí s nebezpečím požáru a kabeláž funkční při požáru, určování vnějších vlivů - nejčastější chyby a další.

Detailní harmonogram:
Výtah změn z novelizovaných norem
− Nová norma 33 2000-5-53 požárové jističe AFDD
− Nová norma ČSN 33 2000-8-1 na sítě
9.45 – 10.15 hod Ing. Vladimír Javůrek
• Základy navrhování rozvodů vn v areálech závodů
10.15 – 10.45 hod přestávka
10.45 – 11.15 hod Ing. Jiří Horák
• Správný návrh vypínání při požáru
11.15 – 12.15 hod Ing. Jan Musil
• Zásady použití kabelů funkčních při požáru a rozvody v prostorách s
požárním nebezpečím
12.15 – 13.15 hod oběd
13.15 – 14.30 hod Ing. Jan Hlavatý
• Průvodce projektem hromosvodu
14.30 – 15.15 hod Ing. Karel Dvořáček
• Zkušenosti z používání normy ČSN 33 2000-701 ed. 2 a řešení
specifických situací neřešených v normě
15.15 – 15.45 hod přestávka
15.45 – 16.30 hod Ing. Jan Hlavatý, Ing. Jiří Horák
• Veřejnoprávní vs. soukromoprávní účel dokumentací a diskuze
nad nutným obsahem dokumentace dle stavebního zákona
Od 18.00 hod - doprovodný program – procházka po Kutné Hoře s průvodkyní
a večerní posezení v Pivnici Dačický

2. den – 19. 5. 2016 (čtvrtek)
8.00 – 8.45 hod Ing. Jan Hlavatý
• Výtah ze zákonů důležitých pro projektanty
8.45 – 9.45 hod Ing. František Štěpán
• Mýty a nepravdy o selektivitě, pravidla správného návrhu - nová ČSN 33
2000-5-57
9.45 – 10.15 hod přestávka
10.15 – 10.45 hod Ing. František Štěpán
• Ochrana proti požáru chrániči a AFDD jističi - co to je a jak to používat.
(novela ČSN 33 2000-4-42)
10.45 – 11.45 hod Ing. Jan Hlavatý
• Nejčastější chyby při stanovení vnějších vlivů