Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektový den suché stavby

Projektový den suché stavby

Pořadatel

Druh akce
seminář a workshop
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, odborná stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
elektronická verze sborníku
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Bosáčková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jaroslav Benák, Ing. Petr Hynšt, Ing. Marcela Bosáčková, Ing. Pavel Matoušek, Jaroslav Slavik
Hlavní odborné téma – program akce
NOSNÁ KONSTRUKCE V SUCHÉ STAVBĚ - Příklady použití nosných konstrukcí, používané materiály, ocelové profily v nosných obvodových konstrukcích. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V SUCHÉ STAVBĚ Představení základních pojmů a požadavků požární bezpečnosti staveb. Od třídy reakce na oheň stavebních materiálů až po požární odolnosti celých konstrukcí. AKUSTIKA A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Vliv zvukové pohltivosti a doba dozvuku na vyšší soustředěnost a pracovní výkon. Čisté prostředí a anorganické materiály. Nový produkt – Rockfon Blanka. NA VELKÝ HLUK LEHKÁ PŘÍČKA URSA Lehké příčky s použitím minerální skelné izolace URSA PUREONE předčí v mnoha směrech příčky zděné. Izolace jako akustická vložka, pravidla a zásady pro správnou instalaci v konstrukci. |
VNĚJŠÍ ZATEPLENÉ KONSTRUKCE (KONTAKTNÍ A PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, STŘECHY) Izolování stěn mezi rošty provětrávaných fasád, volba správné izolace v souvislosti s četností a typy kotevních prvků, specifika vnějšího kontaktního zateplení pro suché stavby (podklad, lepení a kotvení), ploché střechy – vhodné izolace. Akustické a požární vlastnosti popisovaných konstrukcí.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Projektový den suché výstavby - tento seminář a workshop se zaměřuje na nosné konstrukce, požární bezpečnost, akustiku i vnější prostředí suché stavby. Workshop bude aktivně komunikovat témata jako suché podlahové systémy, prostředí nemocnic, půdy a mnoho dalších.