Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Projektový den suché stavby

Projektový den suché stavby

Pořadatel

Druh akce
seminář a workshop
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO v oboru PS, odborná stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
elektronická verze sborníku
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Bosáčková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jaroslav Benák, Ing. Petr Hynšt, Ing. Marcela Bosáčková, Ing. Pavel Matoušek, Jaroslav Slavik
Hlavní odborné téma – program akce
NOSNÁ KONSTRUKCE V SUCHÉ STAVBĚ - Příklady použití nosných konstrukcí, používané materiály, ocelové profily v nosných obvodových konstrukcích. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V SUCHÉ STAVBĚ Představení základních pojmů a požadavků požární bezpečnosti staveb. Od třídy reakce na oheň stavebních materiálů až po požární odolnosti celých konstrukcí. AKUSTIKA A ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ Vliv zvukové pohltivosti a doba dozvuku na vyšší soustředěnost a pracovní výkon. Čisté prostředí a anorganické materiály. Nový produkt – Rockfon Blanka. NA VELKÝ HLUK LEHKÁ PŘÍČKA URSA Lehké příčky s použitím minerální skelné izolace URSA PUREONE předčí v mnoha směrech příčky zděné. Izolace jako akustická vložka, pravidla a zásady pro správnou instalaci v konstrukci. |
VNĚJŠÍ ZATEPLENÉ KONSTRUKCE (KONTAKTNÍ A PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, STŘECHY) Izolování stěn mezi rošty provětrávaných fasád, volba správné izolace v souvislosti s četností a typy kotevních prvků, specifika vnějšího kontaktního zateplení pro suché stavby (podklad, lepení a kotvení), ploché střechy – vhodné izolace. Akustické a požární vlastnosti popisovaných konstrukcí.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Projektový den suché výstavby - tento seminář a workshop se zaměřuje na nosné konstrukce, požární bezpečnost, akustiku i vnější prostředí suché stavby. Workshop bude aktivně komunikovat témata jako suché podlahové systémy, prostředí nemocnic, půdy a mnoho dalších.