Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Protipovodňová ochrana a ochrana ekosystémů při hrazení bystřin

Protipovodňová ochrana a ochrana ekosystémů při hrazení bystřin

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Jaroslav Zuna, předseda zkušební komise ČKAIT pro obor stavby pro plnění funkce lesa
Hlavní odborné téma – program akce
1. metody a prostředky zahrazovacích úprav
2. technické řešení a posuzování
3. zahrazovací úpravy a ekosystémy
4. možnosti přírodě blízkého řešení úprav
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Specifika hydrologie horských povodí, specifika horských potoků a bystřin, zásady PPO v horských povodích.