Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Regenerace bytového fondu a veřejných budov, energeticky úsporné stavění

Regenerace bytového fondu a veřejných budov, energeticky úsporné stavění

Druh akce
konference, XII. ročník
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby, projektanti, státní správa a samospráva, výrobci stavebních materiálů
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník příspěvku tištěný i CD
Počet bodů
2
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Kučera CSc.
Přednášející (pracoviště)
viz. program konference zveřejněný po zasedání přípravného výboru - program bude zveřejněný na www.regeneracebytovehofondu.cz
Hlavní odborné téma – program akce
viz. program konference zveřejněný po zasedání přípravného výboru - program bude zveřejněný na www.regeneracebytovehofondu.cz a distribuován formou pozvánek v elektronické i tištěné podobě
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

vyhlášené tematické okruhy: Státní energetická koncepce a její dopad na vývoj a realizaci staveb, Aktuální změny legislativy pro schvalování a posuzování staveb a stavebních výrobků, Dotační tituly a finanční nástroje pro výstavbu i regeneraci budov, Novinky a vývoj v segmentu stavebních materiálů a systémů snižujících energetickou náročnost, Snižování energetické náročnosti a její vliv na vnitřní prostředí budov, Zkušenosti s projektovou přípravou, realizací a provozem rekonstruovaných budov, Inteligentní budovy, Možnosti využití BIM v aktuálních podmínkách