Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozváděče a kabely 2016 - Požadavky na instalace včetně požární bezpečnosti

Rozváděče a kabely 2016 - Požadavky na instalace včetně požární bezpečnosti

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
5,5 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti elektro, pracovníci v elektrotechnice, výrobci rozváděčů, elekrotechnici, projektanti, montážní firmy, revizní technici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník prezentací
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Horák, metodik L.P.Elektro s.r.o.
Přednášející (pracoviště)
Filip Němeček, Systemotronic. Ing. Jiří Horák, metodik L.P.Elektro s.r.o. Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D. Eaton Elektrotechnika s.r.o., Ing. Jan Musil, nkt cables s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.00 Ing. Jan Musil, nkt cables s.r.o.
Důležité legislativní změny z dubna 2016, novela zákona č. 22/1997 Nařízení vlády č. 117 a 118/2016 - rozdíl mezi Prohlášením o shodě a Prohlášením o vlastnostech.
9.00 - 10.00 Ing. Jiří Horák, metodik L.P.Elektro s.r.o.
Změna ustanovení NV 163/2002 a aplikace ČSN EN 60670 na malé rozvaděče
10.00 - 11.00 Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Pravidla pro instalace a výrobu rozvaděčů nejen s požární odolnosti
11.00 - 11. 30 přestávka
11.30 - 12.30 Ing. Jan Musil, nkt cables s.r.o.
Požadavky na požární kabely třídy D vyplývající z NV 23/2008 ve znění 268/2011
12.30 - 13.30 Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Požadavky na elektrické rozváděče nn pro strojní zařízení, doplňkové požadavky ČSN EN 60204_1 ed.2
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Pro všechny, kdo se zabývají rozváděči – to nejdůležitější, co byste měli vědět: Důležité legislativní změny z dubna 2016, novela zákona č. 22/1997, NV č. 117 a 118/2016 - nové požadavky na Prohlášením o shodě. Novela NV 163/2002 zařazující rozvaděče mezi stavební výrobky. Pravidla pro instalaci a výrobu rozvaděčů s požární odolností. Požadavky na elektrické rozváděče nn pro strojní zařízení, doplňkové požadavky ČSN EN 60204-1 ed.2. Rozdíl mezi běžnými kabely CYKY a kabely kategorie Dca, které požaduje vyhl. 23/2008 pro instalace v jeslích, nemocnicích, společných prostorách ubytoven a shromažďovacích prostorách.