Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rumunsko

Rumunsko

Příprava na povolání inženýra je v Rumunsku upravena v souladu s čl. 3.1e) směrnice 2005/36/ES a pouze diplom „inženýr“ poskytuje možnost v Rumunsku vykonávat profesi inženýra v jakémkoli oboru, včetně výstavby, v souladu s nařízením vlády č. 890/2008.

Vysokoškolské instituce, které nabízejí vzdělávání pro regulované obory v oblasti stavebnictví a udělují titul „diplomovaný inženýr“, jsou akreditované a uznané na základě rumunského zákona č. 749/2009. Některé z těchto diplomů dávají držiteli oprávnění na výkon povolání inženýra bez jakýchkoli dalších požadavků nebo podmínek stanovených vládním orgánem nebo profesní organizací. V těchto případech se nevyžaduje žádná praxe za účelem uznání výkonu profese. Doba studia může být 5 let – u denního studia nebo 6 let – u studia při zaměstnání v souladu se zákonem č. 288/2004. Po absolvování studenti musí absolvovat zkoušku na získání „licence“ (test z různých předmětů a prezentace práce).

Regulované profese ve stavebnictví:

- certifikovaný ověřovatel projektu
- certifikovaný technický expert a odborník odpovědný za realizací projektu
- energetický auditor budov

Uznávacím orgánem pro tyto profese je Ministerstvo regionálního rozvoje a cestovního ruchu:
Str. Apolodor 17
Latura Nord, sektor 5
Bukurešť
Rumunsko
Tf: + 4021-3362180
Fax: + 4037-2114538
www.mie.ro

- architekt

Uznávacím orgánem je Rumunská obec architektů:
Str. Victor Artur Verona 19
sektor 1
Bukurešť
Tf.: +4072-8872150
Fax: +4021-3172634
Email: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro

- urbanista

Uznávacím orgánem je Rumunský registr urbanistů:
Str. Tudor Arghezi 21
sektor 2
020943 Bukurešť
Tf./fax: -4021-3134471
Email: secretariat@rur.or nebo office@rur.ro
www.rur.ro

Národní centrum pro uznávání a nostrifikaci diplomů automaticky uznává akademické diplomy získané na akreditovaných univerzitách v EU, včetně českých univerzit. Profesionální uznání kvalifikací, které poskytuje přístup k regulovaným povoláním, je v pravomoci výše uvedených uznávacích orgánů.