Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sanace a zdvojování zateplovacích systémů ETICS

Sanace a zdvojování zateplovacích systémů ETICS

Druh akce
Přednáška
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Členové ČKAIT, ČSSI, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Milan Havlišta
Přednášející (pracoviště)
Kolektiv technického oddělení fischer international s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
Technická analýza způsobu připevnění ETICS v ČR před vydáním
ČSN 73 2901:2005 a problémy zjišťované v praxi.
Kombinovaný systém připevnění tepelně izolační desky k podkladu ETICS
od společnosti fischer.
Základní technický princip systému pro sanaci nebo zdvojení ETICS
od společnosti fischer.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Technická analýza způsobu připevnění ETICS v ČR před vydáním
ČSN 73 2901:2005 a problémy zjišťované v praxi.
Kombinovaný systém připevnění tepelně izolační desky k podkladu ETICS
od společnosti fischer.
Základní technický princip systému pro sanaci nebo zdvojení ETICS
od společnosti fischer.