Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ: BIM – méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci stavebních projektů

SEMINÁŘ: BIM – méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci stavebních projektů

BIM – Efektivní cesta tvorby návrhu stavby a využití vzniklých dat v celém životním cyklu budovy od návrhu, přes výstavbu, až po organizaci a řízení jejího provozu a nakonec i demolici.

Seminář chce dát účastníkům odpovědi na otázky týkající se implementace metodiky BIM ve stavebnictví, mj.

 • Jaké jsou počáteční investice uplatnění BIM v projektové praxi?
 • Jaké jsou teoretické znalostní a praktické odborné požadavky na práci s BIM?
 • Jak ovlivní BIM transparentnost výběrových řízení?
 • Jak BIM ovlivní koordinaci jednotlivých profesí na přípravě návrhu stavby?
 • Pro jaké stavby je vhodné použít BIM?
 • Co jsou BIM knihovny, BIM objekty a BIM prvky?
 • Jak mohou využívat BIM objekty výrobci a dodavatelé stavebních výrobků?
 • Jaký je současný stav uplatnění BIM v evropském, resp. světovém stavebnictví zejména u veřejného investování a jaká je situace v České republice?

- - - - - - - - - - -
PROGRAM:

 • Zahájení a řízení semináře – Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT;
 • Úvodní slovo. BIM a veřejná správa – Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, sekce stavebnictví;
 • Princip metodiky BIM – návrat ke spolupráci – Ing. Štěpánka Tomanová, CAD-BIM s. r. o., zpracovatelka technických norem BIM pro ÚNMZ;
 • Národní knihovna BIM a standardizace informací v BIM modelech – Ing. Martin Černý, VUT v Brně/Northumbria University;
 • BIM od návrhu po facility management. BIM model jako centrum informací. Výhody, příklady, nástroje – Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři, s.r.o;
 • Implementace BIM z pohledu zhotovitele – Ing. Jan Šourek, BIM koordinátor, Skanska, a. s., Praha ;
 • Co jsou BIM knihovny, BIM objekty a BIM prvky. Jak pracují s BIM knihovnami projektanti – Ondřej Štěpánek, MA, BIMsoft Praha;
 • Diskuze

- - - - - - - - - - -

ZAČÁTEK: 13 – 16 hod.
MÍSTO KONÁNÍ: pavilon P, přednáškový sál P1, Výstaviště Brno

PŘIHLÁŠENÍ: na webu Stavebních veletrhů Brno → kliknout na „VSTUPENKY & REGISTRACE“ →vybrat „IBF + DSB + MOBITEX 2016“ → zadat registrační kód PROMOBIM2016 →
→ vyplnit zobrazený formulář → odeslat

Termín