Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář k zákonu o zadávání veřejných zalázek

Seminář k zákonu o zadávání veřejných zalázek

Pořadatel

Druh akce
Seminář
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
administrativní pracovníci stavebních i projekčních organizací
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, JUDr. Viktor Vlček, ŘSD ČR, JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, Metrostav a.s.
Hlavní odborné téma – program akce
- Výklad zákona o zadávání veřejných zakázek;
- Aplikace zákona v podmínkách ŘSD ČR;
- Smlouvy FIDIC ve vztahu k novému zákonu;
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou, seminář se bude podrobněji zabývat problematikou změn během výstavby, kvalifikačními kritérii a pravidly pro hodnocení nabídek.