Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ: Vnitřní rozvody elektronických komunikací

SEMINÁŘ: Vnitřní rozvody elektronických komunikací

Seminář je pořádán v rámci Stavebních veletrhů Brno 2017.

Nové budovy budou muset být připraveny pro vysokorychlostní připojení!!!
Právní rámec a podpora budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v EU a v ČR.
Nové budovy budou muset být vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy pro vysokorychlostní připojení až do koncového bodu sítě v prostorách koncového uživatele. Stejná povinnost bude platit v případě významné změny dokončené budovy. Povinná a oprávněná osoba.
Nová úprava ochranného pásma podzemního komunikačního vedení.

PROGRAM:
Technologie budování vnitřních rozvodů v bytových domech, rozdělení bytových domů z pohledu budování vnitřních optických rozvodů, napojení vnitřního rozvodu na vnější síť EZ-Bend, alternativa instalačních metod používaných pro UTP. Low Friction Kabely – využití obsazených chrániček pro budování optiky vlákna vedená po omítce (neviditelné vlákno). Univerzální kabeláž vedená po fasádě domu, patrové rozvaděče pro postupné připojování zákazníků. Návaznosti vnitřních rozvodů na sítě budované závěsnými kabely, optické sítě velkých bytových domů a sídlišť.
Základní filozofie optických sítí, optická vlákna nové generace, topologie pasivních optických přístupových sítí.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Jiří Kliner, Ing. Libor Tengler

ZAČÁTEK: od 14 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Pavilon P, sál P4, Výstaviště Brno
ORGANIZAČNÍ GARANT: Ivana Peřková, tel. 227 090 213, e-mail: iperkova@ckait.cz

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi StavEduk.

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 44
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
2 1003666 Ing. Vladimír Turčan MBA
3 1004129 Ing. Petr Pavlík
4 1005426 Ing. Vít Říhošek
5 1005292 Ing. Jaroslav Přikryl
6 1004310 Ing. Vladimír Rosůlek
7 1004790 Ing. Josef Ferenc
8 1200715 Ing. Miroslav Karel
9 1006200 Milan Reichert
10 1006362 Marek Šimoník
11 1004852 Ing. Miroslav Rek
12 1005105 Ing. Michal Jelínek
13 1004121 Pavel Kroutil
14 1004690 David Střelec
15 1004022 Ing. Zbyněk Zahořanský
16 1006455 Jaroslav Dittrich
17 1003639 Ing. Daniela Janevová
18 1001534 Ing. Vladislav Gaja
19 1001072 Ing. Ivo Přichystal
20 1001704 Ing. Jan Číhal
21 1000709 Ing. Břetislav Štefan
22 1301390 Oldřich Květák
23 1006156 Ing. Ondřej Tichý
24 1001921 Karel Ševčík
25 1003167 Ing. Jaroslav Zvonař
26 1003466 Ing. Miroslav Kolář