Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Škody a vady staveb a způsob jejich hodnocení s využitím v soudním inženýrství

Škody a vady staveb a způsob jejich hodnocení s využitím v soudním inženýrství

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, realizační firmy, studenti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.; soudní znalec a vysokoškolský pedagog
Hlavní odborné téma – program akce
Základní pojmy a názvosloví v oblasti vad, poruch a hodnocení, literatura.
Členění a příklady vad v procesu výstavby.
Příklady vad a poruch včetně havárií staveb ( fotodokumentace, videozáběry ).
Alternativní způsob hodnocení vada - porucha - škoda.
Expert a soudní znalec, rozdíly, zákonitosti práce a metody zkoumání.
Výpočet škody a stanovení hranice mezi škodou a zhodnocením stavby, diskuze.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Členění a příklady vad v procesu výstavby.
Alternativní způsob hodnocení vada - porucha - škoda.
Expert a soudní znalec, rozdíly, zákonitosti práce a metody zkoumání.
Výpočet škody a stanovení hranice mezi škodou a zhodnocením stavby.