Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Škody a vady staveb a způsob jejich hodnocení v soudním inženýrství

Škody a vady staveb a způsob jejich hodnocení v soudním inženýrství

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny

Klíčové slovo

Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
ČKAIT Zlín
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
1. Základní pojmy a názvosloví z oblasti vad, poruch a hodnocení, literatura
2. Členění a příklady vad v procesu výstavby
3. Příklady vad a poruch včetně havárií staveb (fotodokumentace, videozáběry)
4. Alternativní způsob hodnocení vada – porucha – škoda
5. Expert a soudní znalec, rozdíly, zákonitosti práce a metody zkoumání
6. Výpočet škody a stanovení hranice mezi škodou a zhodnocením stavby
7. Diskuse, závěr
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Členění a příklady vad v procesu výstavby.
Alternativní způsob hodnocení vada – porucha – škoda.
Expert a soudní znalec, rozdíly, zákonitosti práce a metody zkoumání.
Výpočet škody a stanovení hranice mezi škodou a zhodnocením stavby.