Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

Pořadatel

Druh akce
školení
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavbyvedoucí a mistři, osoby činné v rámci procesu stavební výroby
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Prezentace- Stavební zákon vybané části¤Příprava a provádění stavebních prací
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing.Boris Biely
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Petra Adámková,Ph.D.,právnička v oboru stavebního práva,Ing.Jitka VLčková,Ing.Yvetta Diaz,Ing.Boris Biely, VUT v Brně,Fakulta stavební, Ústav technologie,mechanizace a řízení staveb
Hlavní odborné téma – program akce
1.Legislativní předpisy v souvislosti se stavebně technologickou přípravou
2.Příprava a provádění stavebních prací, stavební deník, rozpočtování stavebních prací
3.Bezpečnost práce na stavbách
4.Vady a poruchy staveb
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení seznámí účastníky s problematikou řízení stavebních činností, se kterou se stavbyvedoucí a mistři denně setkávají. V oblasti legislativy, přípravy staveb, činnosti stavbyvedoucího, stavební deník, rozpočtování staveb, bezpečnost na stavbách, vady a poruchy staveb. Na závěr školení účastníci obdrží akreditované osvědčení s platností na 3 roky